Heuschober, eine Auswahl:

Heuschober 1, Bleistift/ Papier, 150x120cm
Heuschober 2, Bleistift/ Papier, 150x120cm
Heuschober 3, Bleistift/ Papier, 150x120cm
Heuschober 4, Bleistift/ Papier, 150x150cm

Kontakt

helmut.osterloher@freenet.de

Copyright © Helmut Osterloher